TERMINÁLNÍ KOMBINACE KANCŮ

GENMAXIM SL 48

 • kombinace plemen otcovský LARGE WHITE a PIETRAIN francouzské provenience
 • maximalizace produkční užitkovosti
 • nejvýkonnější kombinace
 • vynikající růstová schopnost 
 • výborná zmasilost
 • nízké tukové krytí a výborná konverze krmiva
 • univerzální terminální připařování
 • vhodný do mokrých i suchých způsobů výkrmu
 • stres – stabilita
 • možné využívat prostřednictvím inseminačních dávek a kanců do přirozené plemenitby

GENMEAT - PIETRAIN

 • kombinace plemen otcovský LARGE WHITE a pietrain francouzské provenience
 • převažuje plemeno pietrain (nad 75% krve)
 • maximalizace zmasilosti jatečních prasat
 • minimální tukové krytí
 • snížení „žravosti“ ke konci výkrmu
 • výborná konverze krmiva
 • velmi dobrá růstová schopnost
 • vhodný do „repopulovaných“ chovů s dobrým statusem zdraví
 • vhodný do mokrých i suchých způsobů výkrmu
 • stres – stabilita
 • možné využívat prostřednictvím inseminačních dávek a kanců do přirozené plemenitby

GENPROGRES SL 34

 • kombinace plemen otcovský LARGE WHITE francouzské provenience a kanadského DUROCA
 • výrazná dominance růstové schopnosti
 • výborný příjem krmiva
 • vitalita a stres – odolnost jatečních selat
 • snížení „ztrát“ během odchovu a výkrmu
 • vhodný i do „tvrdších podmínek“ chovu
 • velmi dobrá zmasilost
 • preferovaná kombinace pro mokrý způsob výkrmu
 • možno vykrmovat do vyšší porážkové hmotnosti
 • možné využívat prostřednictvím inseminačních dávek a kanců do přirozené plemenitby

GENVITAL Dc; SL38

 • kombinace vycházející z kanadského duroca
 • zaměření na odolnost a vitalitu prasat
 • velmi dobrá růstová schopnost a zmasilost
 • při použití čistokrevného duroca výborná uniformita
 • pro zvýšení zmasilosti využití kříženců duroca a pietraina
 • vhodný i do „tvrdších podmínek“ chovu
 • možné využívat kanců do přirozené plemenitby nebo do podnikových inseminačních stanic

Terminální kanci jsou výsledkem šlechtění otcovských plemen. Jako otcové finálních hybridů jsou používáni pro maximální růstovou schopnost, zmasilost a skvělou konverzi krmiva u potomstva. Používají se buď v čistokrevné podobě (plemena Bílé otcovské, Duroc a Pietrain), nebo jako kombinace těchto plemen.

Plemeno LARGE WHITE (bílé ušlechtilé) a LANDRASE jsou, v rámci systému CBS – Czech Breeding services s.r.o., šlechtěny pod národním programem Svazu chovatelů prasat. Oba šlechtitelské chovy mají nejvyšší statuty plemenářské práce – „nukleové chovy“.

Ve šlechtění otcovských plemen je kladen největší důraz na vynikající růstovou schopnost a zmasilost plemenných zvířat. Obě dominantní vlastnosti jsou testovány v rámci metodiky národního programu.