Šlechtění otcovských plemen

Plemeno LARGE WHITE a LANDRASE francouzské provenience.

Otcovský LARGE WHITE francouzské provenience

 • Velký rámec a robustní kostra
 • Vysoký příjem krmiva
 • Vynikající růstová schopnost
 • Velmi dobrá zmasilost
 • Stres – odolnost (genotyp NN)

PIETRAIN francouzské
provenience

 • Velký rámec
 • Excelentní zmasilost
 • Minimální tukové krytí
 • Dobrá růstová schopnost
 • Výborná konverze
 • Stres – stabilita

DUROC francouzské
provenience

 • Kanadské kořeny
 • Pevný fundament
 • Tvrdost a odolnost
 • Velmi dobrá zmasilost a růstová schopnost
 • Vynikající kvalita masa
 • Stres – odolnost (genotyp NN)

Ve šlechtění otcovských plemen je kladen největší důraz na vynikající růstovou schopnost a zmasilost plemenných zvířat. Obě dominantní vlastnosti jsou testovány v rámci metodiky národního programu. Ke zjišťování zmasilosti, tedy výšky špeku a hloubky zádového svalu, je využíván ultrazvukový přístroj (stejně jako u mateřských plemen). Ze strany francouzské selekce jsou dále šlechtěny: kvalita masa, výtěžnost, příjem a konverze krmiva.

Plemeno LARGE WHITE (bílé ušlechtilé) a LANDRASE jsou, v rámci systému CBS – Czech Breeding services s.r.o., šlechtěny pod národním programem Svazu chovatelů prasat. Oba šlechtitelské chovy mají nejvyšší statuty plemenářské práce – „nukleové chovy“.

Terminální kanci jsou výsledkem šlechtění otcovských plemen. Jako otcové finálních hybridů jsou používáni pro maximální růstovou schopnost, zmasilost a skvělou konverzi krmiva u potomstva. Používají se buď v čistokrevné podobě, nebo jako kombinace těchto plemen.