ŠLECHTĚNÍ MATEŘSKÝCH PLEMEN

Plemeno LARGE WHITE a LANDRASE francouzské provenience.

LARGE WHITE

 • velký rámec
 • vysoký počet narozených selat ve vrhu
 • výborná mléčnost matek
 • vynikající mléčné lišty
 • vysoký počet odstavených selat
 • snadný nástup říjí
 • vysoká obrátkovost (počet vrhů za rok) a krátké mezidobí
 • potenciál odstavovat nad 30 selat na prasnici a rok

LANDRASE

 • velký rámec
 • velmi dobrá plodnost
 • výborná mléčnost matek a utváření struků
 • snadný nástup říjí
 • vysoká obrátkovost (počet vrhů za rok) a krátké mezidobí

Plemeno LARGE WHITE (bílé ušlechtilé) a LANDRASE jsou, v rámci systému CBS – Czech Breeding services s.r.o., šlechtěny pod národním programem Svazu chovatelů prasat. Oba šlechtitelské chovy mají nejvyšší statuty plemenářské práce – „nukleové chovy“. Navíc je prostřednictvím kooperace s firmou NUCLEUS aktivně využíván nejlepší genofond „superplodných“ zvířat z francouzského národního programu.

V této zemi se začalo s aktivní selekční prací na „superplodnou“ linii nejdříve. Po dosažení vysokého počtu selat ve vrhu se pozornost šlechtění obrátila také k počtu a kvalitě struků, které jsou jednou ze silných stránek této genetiky.

V posledních letech se nadále udržuje selekční tlak na počet živě narozených selat. Nicméně obrací se také pozornost na jejich kvalitu prostřednictvím systému individuálního zjišťování porodní hmotnosti. Cílem je vysoký počet dostatečně velkých a vyrovnaných selat.

Dalším výzvou v procesu šlechtění jsou tzv. autonomní prasnice. To znamená prasnice, které mají bezproblémový porod (bez asistence), dobrou mléčnost a odstaví bez komplikací vysoký počet velkých selat. Sledují se takové vlastnosti jako: délka porodu, snadnost porodu  – nutnost asistence při porodu nebo po něm, mateřské chování (např. nepřípustná je agresivita, požadovaná je klidná povaha…). Celý systém odráží požadavek trhu na výkonný a samostatný genofond, který nevyžaduje mnoho lidské práce, přehnané využívání kojných prasnic nebo mléčných náhražek.

Rozložení selekčního tlaku u mateřských plemen - Francie

V rámci národního programu ČR se také pracuje na „superplodné linií“. Registrují se všechny výše uvedené informace.

CBS – Czech Breeding services s.r.o., v rámci svého šlechtitelského programu, se zaměřuje na uvedenou selekci, implementuje a rozšiřuje popsaný systém tvorby výkonných a autonomních prasnic prarodičovské a rodičovské generace. Vše doplňuje vlastními doporučeními k výživě nabízené genetiky tak, aby byl maximálně realizován její potenciál.

Doprovodným a důležitým znakem je mezidobí (období od porodu do porodu), které je základem vysokého průměrného počtu vrhů na prasnici za rok. Skloubením selekce na plodnost, mezidobí, optimální výšku špeku a zákazu používání hormonální indukce říjí, je dosaženo dobré „říjivosti“ plemenných prasniček a prasnic po odstavu.

Pozornost je věnována dostatečné „odstavové hmotnosti selat“ a to prostřednictvím tzv. mléčnosti, tedy hmotnosti vrhu v 21.dnech stáří selat. Mléčnost nabývá v poslední době ve šlechtění stále silnější pozici. Vypovídá o schopnosti prasnice vyprodukovat dostatečné množství mléka, ale také dostatečného příjmu krmné směsi během vrcholné laktace. Výsledkem je dobrá hmotnost selat při odstavu, která je základem úspěšného zvládnutí procesu odstavu a další dynamiky růstu.

Tato cílevědomá a systematické práce vede k tomu, že nejlepší podniky, které využívají tuto genetiku, odstavují přes 30 selat na prasnici a rok (při kapacitě chovu i několik tisíc prasnic), respektive nad 34 selat (při kapacitě několik stovek prasnic).

Dalším selekčním parametrem v tzv. testu vlastní užitkovosti je optimální růstová schopnost a stabilizace výšky hřbetního tuku, při dostatečné hloubce nejdelšího zádového svalu (MLD).

Nemalá pozornost v procesu šlechtění se věnuje tzv. funkčnímu exteriéru, se zaměřením na korektní utváření končetin a mléčných lišt.

Ve šlechtění otcovských plemen je kladen největší důraz na vynikající růstovou schopnost a zmasilost plemenných zvířat. Obě dominantní vlastnosti jsou testovány v rámci metodiky národního programu.

Terminální kanci jsou výsledkem šlechtění otcovských plemen. Jako otcové finálních hybridů jsou používáni pro maximální růstovou schopnost, zmasilost a skvělou konverzi krmiva u potomstva. Používají se buď v čistokrevné podobě, nebo jako kombinace těchto plemen.