Rekordy z Řisut

AGRA Řisuty s.r.o. provozuje mimo jiné chov prasnic v počtu přes 200 ks. Chov funguje v 3 – týdenním systému a v jednom cyklu se prasí cca 27 plemenic.

Farma Drnek disponuje zmodernizovanými porodnami a předvýkrmem. Zatím nejlepší výsledek reprodukce byl dosažen při odstavu 18.6.2020. Bylo dosaženo následujících parametrů na vrh: 17,6 všech selat – 15,9 živých selat a 14,0 odstavených selat na vrh (přesně 13,96). Výsledek potvrzuje výborný reprodukční potenciál prasnic a precizní práci zainteresovaných lidí. Je potřeba dodat, že nejsou využívány kojné prasnice. Díky speciálnímu krmnému systému „Mamados“ na porodně a mléčnému krmnému systému firmy Sano je dosahováno výborné odstavové hmotnosti selat i u takto početných vrhů. Zároveň dochází k optimálnímu úbytku tukového krytí prasnic během kojení. Výška špeku je přesně měřena ultrazvukovým přístrojem a na základě výsledku je kondice optimalizována díky individuálnímu krmení na automatických krmných stanicích.

Takto nastartovaná odstavená selata jdou do zmodernizovaného předvýkrmu, kde nejsou výjimkou přírůstky kolem 600g / den.

Chovatel si otestoval 3 hybridní kombinace z programu CBS pigs (3 možnosti terminálního kance) na testační stanici ČZU Praha a nejlépe mu vyšla kombimace GENMAXIM SL48, která dosáhla následujících parametrů:  971g přírůstek – 2,45 kg denní příjem – 2,52 kg konverze – 61,0 % LM zmasilost.

Další aktuality: