Kvalita prasnic plemen Bílé ušlechtilé, Landrase a Pietrain z GCP Podolí

Podle aktuálních výsledků plemenic na základě hodnot CPH, vydaných počátkem letošního prosince, je v TOP desítce prasnic plemene BU chovaných v České republice 6 prasnic pocházejících z GCP Podolí společnosti CBS – Czech Breeding Services, s.r.o. Grygov.

Jejich parametry jsou výborné, obsadily 1.,2.,6., 7., 8. a 10. místo v žebříčku. V ukazatelích zohledňujících vlastnosti reprodukce a vlastní užitkovosti (přírůstek, %LM) dosahují směrodatnou odchylku od průměru populace na úrovni 2,8-3,8. Nutno podotknout, že prasnice BU se celoročně držely v absolutní špičce prasnic tohoto plemene a jejich směrodatné odchylky dosahovaly hodnot okolo 3,0 – 4,5.

Co se týká plodnosti (počet všech, živě a dochovaných selat) patří mezi elitní 1% populace tohoto plemene v ČR.

Tyto TOP prasnice dosahují celoživotně průměru 20,2 všech, 18,5 živě a 16 dochovaných selat na vrh. Silnou stránkou této genetiky je početnost struků, utváření mléčných lišt a s tím spojená výborná mléčnost. V 21 dnech stáří selat se hmotnost vrhu v průměru pohybuje kolem 80 kg, v den odstavu potom přesahuje 100
kg.

Nejde však jen o kvalitu těch nejlepších prasnic. Celé stádo plemene Bílé ušlechtilé je na vysoce nadprůměrných hodnotách. V naprosté špičce – 10% populace u nás – je 30 prasnic podle počtu všech narozených, 81 prasnic v počtu živě narozených a 45 prasnic podle počtu dochovaných selat a v první padesátce prasnic
chovaných u nás je jich více, než polovina (!) – 28 ks, právě z GCP Podolí.
U dalšího mateřského plemene – Landrase – jsou v TOP desítce tři prasnice na 2., 4. a 5. místě se směrodatnou odchylkou v rozmezí 2,8 – 3,0. I zástupkyně tohoto plemene se drží stabilně v absolutní špičce v ČR po celý rok.

V rámci otcovských plemen je na vysoké úrovni stádo prasnic plemene Pietrain.

Prasnice tohoto plemene dosáhly v posledním TOP žebříčku u nás 7 míst v první desítce, jsou na 1.,4.,5. a 7.- 10. místě se směrodatnou odchylkou v rozmezí 3,1-1,5, a všechny v tomto směru patří mezi 1% populace v ČR. Pietrain z Podolí je charakteristický pevnou konstitucí, větším tělesným rámcem, „nestresovostí“ a výbornou konverzí krmiva. 21 prasnic plemene Pietrain ze stáda v GCP Podolí patří do absolutní špičky– 10% populace v ČR – podle hodnot přírůstku.

Parametry prasnic plemen BU, LA a PN z GCP Podolí dokládají vynikající pozici tohoto chovu v rámci šlechtění prasat u nás.

Další aktuality:

Rekordy z Řisut

AGRA Řisuty s.r.o. provozuje mimo jiné chov prasnic v počtu přes 200 ks. Chov funguje v 3 – týdenním systému a v jednom cyklu se prasí cca 27

ČTĚTE VÍCE »