Kvalita prasnic plemen Bílé ušlechtilé, Landrase a Pietrain z GCP Podolí

Podle aktuálních výsledků plemenic na základě hodnot CPH, vydaných počátkem letošního prosince, je v TOP desítce prasnic plemene BU chovaných v České republice 6 prasnic pocházejících z GCP Podolí společnosti CBS – Czech Breeding Services, s.r.o. Grygov. Jejich parametry jsou výborné, obsadily 1.,2.,6., 7., 8. a 10. místo v žebříčku. V ukazatelích zohledňujících vlastnosti reprodukce a vlastní užitkovosti (přírůstek, %LM) dosahují směrodatnou odchylku od průměru populace na úrovni […]

Jak dál s kastrací kanečků?

Tlak „welfare aktivistů“ stále více doléhá na chovatelé prasat v Evropě. Extrémní zemí je Německo, nicméně i u nás můžeme očekávat, že tyto tlaky budou narůstat. Jedním z diskutovaných bodů je kastrace kanečků. Prozatím jako řešení vyplývá používaní anestetik, analgetik a protizánětlivých přípravků. Další variantou je imunokastrace. Její další rozšiřování je ale s otazníkem. V ČR není […]

Testace čistokrevných plemen na ČZU Praha

V letošním roce proběhla testace 4 plemen v nové testační stanici ČZU, která je vybavena automatickými krmnými stanicemi pro sledování příjmu a konverze krmiva. Byly navezeny 2 věkové skupiny – 62 dnů a 83 dnů stáří. Poměr pohlaví byl cca 50:50. U plemene BO byli pouze 2 zástupci, takže údaje je potřeba brát pouze orientačně. […]

Konverze – důležitá vlastnost pro šlechtění

Genetický program “ CBS pigs“ se účastní projektu EIP a jako první v ČR instaloval automatické krmné stanice pro testaci kanečků. Hlavním záměrem programu je uchopení ekonomicky důležitých vlastností jako je denní příjem směsi a hlavně konverze. Následně pak stanovení korelací, odhadu plemenných hodnot a vypracování metodiky pro šlechtění výše uvedených vlastností. Data se průběžně […]

Opravy na středisku chovu prasat Kujavy v roce 2020

V roce 2020 proběhly práce na modernizaci střediska chovu prasat Kujavy, celkový objem činil cca 1,3 miliónu Kč. V následujícím přehledu představujeme průběh a výsledek těchto prací. KUJAVY – KEJDOVOD KUJAVY – NOVÉ MÍCHADLO KUJAVY – NOVÉ ZÁSOBNÍKY KUJAVY – OPRAVA A ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE KUJAVY – STŘECHA NA JÍMKU (Foto: Vlastimil Urbiš Zpracoval: Jiří Šírek)

Pár postřehů z konference k africkému moru prasat (AMP) SVÚ Jihlava 10.9.2020

Přednášející: MVDr. Šafrán (SVÚ Jihlava), Soren S. Thielsen (DVM a Partner, Dánsko) – nejžhavější aktualita – právě dnes – 10.9.2020 – potvrzen AMP u divočáka ve východní části SRN u hranic s Polskem – riziko existuje stále a jedinou jistotou je, že se AMP rozšíří i dál po Evropě, horkými kandidáty jsou kromě SRN i […]