KOMPLEXNÍ GENETICKÝ PROGRAM V CHOVU PRASAT

Genetický program chovu prasat CBS – Czech Breeding Services s.r.o. je tvořen 5 šlechtitelskými chovy na farmě Bouzov-Podolí a jedním šlechtitelským chovem na farmě Žirovnice – Cholunná.

NAŠE SLUŽBY

Proces šlechtění působí v režimu národního programu ČR pod metodickým vedením Svazu chovatelů prasat Čech a Moravy. Všechna plemenná prasata jsou vedena v oficiální plemenné knize ČR. Zároveň je využívána úzká spolupráce s francouzským národním programem, konkrétně s firmou NUCLEUS. Systém selekce se tak stává velice progresivní díky velké selekční základně a zároveň flexibilní díky zapojení do tuzemského šlechtění.

Při selekci je využívána nejmodernější metoda výpočtu plemenných hodnot BLUP animal model. Technická data reprodukce a testace užitkových vlastností jsou každý týden posílána ke zpracování centrálním počítačem. Zároveň jsou generovány každý týden aktuální plemenné hodnoty evidovaných plemenných kanců, prasnic a potomstva. V systému šlechtění jsou využívány poznatky molekulární genetiky. Díky spolupráci s laboratoří LAMGEN při Ústavu genetiky MU v Brně jsou stanovovány za účelem selekce vybrané genetické markery a mikrosatelity pro ověřování paternity počítačem určených zvířat.

Velký důraz v celém procesu je kladen na zdravotní status. Všechny subjekty CBS – Czech Breeding Services s.r.o. jsou zapojeny do oficiálního zdravotního programu Svazu chovatelů prasat. V rámci tohoto programu je prováděn pravidelný a nezávislý monitoring produkčních nákaz. Všechny šlechtitelské chovy jsou certifikovány jako prosté: Dyzenterie prasat, Atrofické rhinitidy prasat, Actinobacilové pleuropneumonie prasat, Enzootické pneumonie prasat, PRRS.

Plemeno LARGE WHITE (bílé ušlechtilé) a LANDRASE jsou, v rámci systému CBS – Czech Breeding services s.r.o., šlechtěny pod národním programem Svazu chovatelů prasat. Oba šlechtitelské chovy mají nejvyšší statuty plemenářské práce – „nukleové chovy“.

Ve šlechtění otcovských plemen je kladen největší důraz na vynikající růstovou schopnost a zmasilost plemenných zvířat. Obě dominantní vlastnosti jsou testovány v rámci metodiky národního programu.

Terminální kanci jsou výsledkem šlechtění otcovských plemen. Jako otcové finálních hybridů jsou používáni pro maximální růstovou schopnost, zmasilost a skvělou konverzi krmiva u potomstva. Používají se buď v čistokrevné podobě, nebo jako kombinace těchto plemen.

ISK HOSTĚJOV

Zdravotní certifikáty udělené SCHPČM. Stanice je zapojena do zdravotního programu SCHPČM. Je pravidelně monitorována na výskyt závažných produkčních nákaz.

Adresa: Hostějov 31, 68741 Medlovice
tel.: +420 777 255 056

ISK RADOUŇKA

Zdravotní certifikáty udělené SCHPČM. Stanice je zapojena do zdravotního programu SCHPČM. Je pravidelně monitorována na výskyt závažných produkčních nákaz.

Adresa: Novodvorská, Jindřichův Hradec 37701
tel.: +420 723 763 342

KOMPLEXNÍ PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM CHOVU PRASAT

PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM V CBS - CZECH BREEDING SERVICES s.r.o. JE ZAMĚŘEN NA KOMPLEXNOST SLUŽEB PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU. V SOUČASNOSTI PŮSOBÍ NAŠE FIRMA NEJEN NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ALE I V ZAHRANIČÍ.

V oblasti chovu prasat nabízíme:

šlechtění

Chovatelský Cíl

Inseminační stanice

poradenství

 • dodávku inseminačních dávek kanců čistokrevných plemen (ČBU, ČL, BO, D, PN) i hybridních terminálních linií (GENMAXIM SL48, GENMEAT SL84, GENPROGRES SL34, GENVITAL SL38), doporučíme chovatelům nejvhodnější plemeníky
 • komplexní služby související s prováděním kontroly užitkovosti a dědičnosti prasat, včetně počítačového zpracování dat
 • prodej čistokrevných i hybridních prasniček a kanečků z vlastního Genetického centra Bouzov – Podolí a šlechtitelského chovu Žírovnice – Cholunná
 • zpracování plemenářských programů a nejvýhodnějších kombinací křížení pro dané podmínky chovu
 • poradenství v oblasti reprodukce a zdraví
 • zjišťování vlastní užitkovosti prasat ultrazvukovým měřením
 • provedení plemenářských rozborů stád i rozborů výsledků reprodukce
 • import plemenných zvířat z chovatelsky vyspělých zemí
 • proškolování chovatelů v problematice inseminace a reprodukce ve specializovaných kurzech, včetně praktické instruktáže v daném chovu
 • prodej chovatelských potřeb a pomůcek
 • provozní testaci různých kombinací křížení s cílem vyhodnocení interakce genotypu a prostředí
 • software GenoSUS pro komplexní řešení problematiky chovu prasat na PC, od sféry šlechtitelské až po užitkovou
 • dle individuální dohody s chovatelem můžeme poskytnout další služby na úseku plemenářské práce, chovu prasat, inseminace a reprodukce prasat (např. rannou diagnostiku březosti, evidenční pomůcky, vyšetření kvality spermatu kanců v přirozené plemenitbě, provedení inseminace pracovníky naší a. s. apod.
NAŠI PARTNEŘI:

Aktuality

Aktuality z chovu prasat v ČR i ze zahraničí. Výsledky a zkušenosti chovatelů, využívajících genetický materiál prasat - CBS pigs genetics.

Rekordy z Řisut

AGRA Řisuty s.r.o. provozuje mimo jiné chov prasnic v počtu přes 200 ks. Chov funguje v 3 – týdenním systému a v jednom cyklu se prasí cca 27

ČTĚTE VÍCE »

napište nám

V případě jakýhkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

NÁŠ TEAM / KONTAKTY

Prove that you have real people working for you, with some nice looking profile pictures and links to social media.

Ing. Ladislav Škařupa

Ředitel
 
Mobil: +420 602 748 675
E-mail: skarupa@cbsgenetics.cz

Ing. Kateřina Valíková

Hlavní ekonom
Mobil: +420 606 712 618
Telefon: +420  585 425 005
E-mail: valikova@cbsgenetics.cz

Ing. Filip Offenbartl

Vedoucí divize prasat 

Mobil: +420 602 713 607
E-mail: offenbartl@cbsgenetics.cz

Ing. Zbyněk Štěpán

Plemenná kniha a software skotu a prasat

Mobil: +420 602 633 988
E-mail: stepan@cbsgenetics.cz

Ing. Michal Komosný

Reg. prac. Jihomoravský kraj, Vysočina a Čechy

Mobil: +420 606 714 102
E-mail: komosny@cbsgenetics.cz

Zdeněk Homola

Reg. prac. Jihomoravský kraj, Vysočina a Čechy

Mobil: +420 602 579 252
E-mail: homola@cbsgenetics.cz

Bc. David Pluháček

Vedoucí GCP Bouzov – Podolí

Telefon: +420 585 346 249
Mobil: +420 724 340 943
E-mail: pluhacek@cbsgenetics.cz

Ing. Vlastimil Urbiš

Vedoucí střediska Kujavy

Telefon: +420 556 756 119
Mobil: +420 724 340 964
E-mail: urbis@cbsgenetics.cz

Věra Černá

Prodej a objednávka dezinfekce, prodej inseminačních dávek kanců, prodej pomůcek pro chovatele

Telefon: +420 585 393 333
Mobil: +420 606 794 191
E-mail: cerna@cbsgenetics.cz

ING. BARBORA PROCHÁZKOVÁ

Marketing chovu prasat

Mobil: +420 602 593 786
E-mail: 
prochazkova@cbsgenetics.cz

Czech Breeding Services s.r.o.

Ředitel společnosti: Ing. Ladislav Škařupa

Adresa:

Komenského 221, Grygov  783 73

Tel.:

+420 585 425 005